Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database có những chức năng sau:

  • Hệ thống gồm có những tính năng sau: Loại độc giả, sách, đầu sách, thể loại, tác giả, phiếu nhập, phiếu trả, phiếu thu
  • Quản lý sách
  • Quản lý độc giả
  • Quản lý mượn trả sách
  • Báo cáo thống kê – quy định
  • Có phần bảo mật
  • Sao lưu phục hồi

… và còn nhiều tính năng khác nữa các bạn tải về tham khảo nhé.

 

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây