Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

source code quản lý quán cafe full báo cáo và database có nội dung sau:

Mục lục

Chương 1. Tổng quan. 3

1.1        Đặt vấn đề: 3

1.2        Hướng giải quyết 3

1.3        Kế hoạch thực hiện. 3

Chương 2. Cơ sở lý thuyết 4

2.1        Giới thiệu về chương trình. 4

2.2        Giải thích các khái niệm. 4

Chương 3. Kết quả ứng dụng. 6

3.1        Đặc tả hệ thống. 6

3.2        Các sơ đồ. 7

3.3        Bảng ràng buộc toàn vẹn. 7

3.4        Các sơ đồ. 9

3.5        Một số hình ảnh của chương trình. 11

Chương 4. Kết luận và hướng phát triển. 13

Chương 5. Các tài liệu tham khảo. 13

 

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây