Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:55:15

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Tải source code quản lý phòng mạch c# có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

 1. XEM XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH BẢO TRÌ 6
 2. CÁC LỖI, SAI SÓT, HƯỚNG GIẢI QUYẾT.. 6
 3. TỐI ƯU VÀ CHỨC NĂNG MỚI 8

III. THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 10

 1. ERD Model 10
 2. Relation Model 11
 3. Physical Design. 12
 4. Bảng Người dùng. 12
 5. Bảng Thuốc. 12
 6. Bảng Chi tiết toa thuốc. 13
 7. Bảng Hóa đơn thuốc. 13
 8. Bảng Phiếu khám.. 13
 9. Bảng Bệnh nhân. 14
 10. THIẾT KẾ XỬ LÝ.. 15
 11. Sơ đồ xử lý. 15
 12. Quản lý người dùng. 15
 13. Thay đổi thông tin cá nhân. 16
 14. Lập hóa đơn và thanh toán. 16
 15. Lập phiếu khám bệnh. 17
 16. Quản lý danh sách thuốc. 17
 17. Lập báo cáo doanh thu. 18
 18. Lập báo cáo sử dụng thuốc. 18
 19. Tra cứu thông tin bệnh nhân. 19
 20. Sơ đồ chức năng. 20
 21. Quản lý khám bệnh. 20
 22. Quản lý bệnh nhân. 21
 23. Tiếp nhận bệnh nhân và lập phiếu khám.. 21
 24. Quan lý đơn thuốc và thanh toán. 22
 25. Sơ đồ màn hình. 23
 26. Màn hình quản lý người dùng. 23
 27. Màn hình thay đổi thông tin cá nhân. 23
 28. Màn hình Lập hóa đơn. 24
 29. Màn hình quản lý phiếu khám bệnh. 24
 30. Màn hình quản lý thuốc. 25
 31. Màn hình báo cáo doanh thu. 25
 32. Màn hình báo cáo sử dụng thuốc. 26
 33. Màn hình tra cứu bệnh nhân. 26
 34. GIAO DIỆN CÁC MÀN HÌNH.. 27
 35. Màn hinh chính. 27
 36. Màn hình đăng nhập. 27
 37. Màn hình đổi mật khẩu. 28
 38. Màn hình cập nhập thông tin người dùng. 28
 39. Màn hình thông tin phần mềm.. 29
 40. Màn hình quản lý người dùng. 29
 41. Màn hình báo cáo sử dụng thuốc. 30
 42. Màn hình báo cáo doanh thu. 30
 43. Màn hình danh sách bệnh nhân. 31
 44. Màn hình phiếu khám bệnh. 31
 45. Màn hình hóa đơn thanh toán. 32
 46. Màn hình Tra cứu bệnh nhân. 32
 47. Màn hình quản lý thuốc. 32
 48. Màn hình Thêm toa thuốc. 33
 49. Màn hình Hướng dẫn sử dụng. 33
 50. TỔNG KẾT.. 34
 51. Kết quả. 34
 52. Hạn chế. 34

III. Hướng phát triển. 34

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO   35

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây