Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:55:11

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Source code quản lý nhân sự có nhứng chức năng chình sau:

  • quản lý phòng ban
  • quản lý chức vụ
  • quản lý hồ sơ nhân viên
  • quản lý trình độ chuyên môn
  • quản lý trình độ ngoại ngữ
  • quản lý quá trình công tác
  • quản lý nhân viên chức vụ
  • thống kê báo cáo

Một số hình ảnh phần mềm quản lý nhân sự:

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Một số source code c# gần giống bạn tham khảo :

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây