Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:55:04

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

source code quản lý nhân sự c# có những nội dung sau:

Với nhiều tính năng như quản lý lý thông tin nhân viên, quản lý lương, quản lý , quản lý khen thưởng ký luật, trình độ học vẫn, quản lý phòng ban……..

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây