Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

 

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Source code quản lý nhà sách c# có những tính năng sau:

  • Quản lý sách trong đó có thêm mới sách, chỉnh sửa sách, tra cứu sách
  • khách hàng có thêm khách hàng, chỉnh sửa khách hàng, tra cứu khách hàng
  • Quản lý nhập – xuất: Lập phiếu nhập sách, lập hóa đơn bán sách, lập phiếu thu tiền
  • Báo cáo: Lập báo cáo tồn, lập báo cáo công nợ
  • Hệ thống: đổi mật khẩu , phân quyên,  đăng nhập…..
  • Đầy đủ chức năng in ấn báo cáo…….

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây