Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:54:57

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

source code quản lý nhà hàng c#:

Quản Lý Nhà Hàng Phân

Form Quản lý nhân viên, Quản lý khách hàng

Form Login, Home, Quản lý thực đơn, Quản lý hóa đơn

Database, Báo cáo thống kê, Quản lý kho hàng

Form Phục vụ khách hàng

Và rất nhiều tính năng hay khách nữa các bạn tải về tham khảo làm đồ án nh.

 

 

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây