Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:54:53

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database có những chức năng sau:

Quản lí danh sách sinh viên, danh sách phòng ở, tòa nhà, cho phép thực hiện:

  • Quản lí sinh viên: thêm sinh viên mới , sửa thông tin sinh viên, xóa sinh viên, tìm kiếm sinh viên, in danh sách, thống kê thông tin, quản lí người dùng( tên đăng nhập , mật khẩu, quyền sử dụng).
  • Quản lí phòng ở : tìm kiếm, điều chỉnh thông tin phòng ở ( hư hỏng, tình trạng trang thiết bị, chỉ số điện nước , hóa đơn điện nước.

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây