Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Asp/Asp.net/C#
Phí tải: Miễn phí
Ngày đăng: 2021-02-07 23:54:47

MÔ TẢ CHI TIẾT

Mô tả chi tiết

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Tải Source code quản lý kho c# có những chức năng sau:

 • Hệ Thống: chức năng liên quan đến hệ thống phần mềm không ảnh hưởng nghiệp vụ chính của phần mềm.
 • Kết Thúc: kết thúc phần mềm.
 • Sao Lưu: sao lưu dữ liệu phần mềm (backup sql server).
 • Phục Hồi: phục hồi dữ liệu phần mềm (restore sql server).
 • Danh Mục: danh sách dữ liệu có sẵn hổ trợ cho việc nhập liệu những chức năng liên quan đến nghiệp vụ của phần mềm.
 • Khu Vực: danh sách khu vực khách hàng.
 • Khách Hàng: danh sách khách hàng / nhà cung cấp.
 • Kho: danh sách kho hàng.
 • Nhóm Hàng: danh sách nhóm hàng.
 • Hàng Hóa: danh sách hàng hóa.
 • Nhân Viên: danh sách nhân viên.
 • Cửa Hàng: danh sách cửa hàng.
 • Kho Hàng.
 • Nhập: nhập hàng.
 • Xuất: xuất hàng.
 • Tồn Kho: báo cáo hàng tồn kho.
 • Xuất Nhập Tồn: báo cáo số lượng hàng hóa xuất – nhập – tồn theo khoảng thời gian.
 • Thẻ Kho: báo cáo thẻ kho.
 • Lịch Sử: báo cáo lịch sử giao dịch hàng hóa.
 • Thu Chi: quản lý thu tiền – chi tiền.
 • Công Nợ: báo cáo công nợ khách hàng / nhà cung cấp.
 • Thẻ Nợ: báo cáo thẻ nợ.
 • Công Nợ Chứng Từ: báo cáo công nợ theo chứng từ.
 • Doanh Thu: báo cáo doanh thu nhập – xuất hàng.

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây