Phần Mềm Quản lý Sinh Viên Assignment Android Cơ Bản Fpt Polytechnic

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Android
Phí tải: 30 Xu
Ngày đăng: 2021-02-07 13:47:15

MÔ TẢ CHI TIẾT

Phần mềm quản lý sinh viên và lớp học với các chức năng đơn giản như

-Đăng kí , đăng nhập tài khoản 

-Thêm , xóa , sửa Lớp Học 

-Hiển thị danh sách lớp học trên lisview

-Thêm , sửa, xóa Sinh Viên ( Chọn lớp đã thêm vào)

-Hiển thị danh sách sinh viên trên lisview 

-Có thể liên lạc với sinh viên (Gọi hoặc nhắn tin)

-Validate các EditText nhập vào (Trống , Không đúng định dạng SDT,Email)

-Sử dụng SQLte

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Assignment Android,Sqlite in Android,Assignment,android quản lý sinh viên,Quản lý sinh viên

Nguồn: Sharecode.vn

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây