App học tập trắc nghiệm Android studio ( có admin thêm xóa sửa bộ câu hỏi)

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Android
Phí tải: 30 Xu
Ngày đăng: 2021-02-07 13:47:12

MÔ TẢ CHI TIẾT

- App phù hợp vời đồ án.

- sự dụng SQLite 

- khi đăng nhập với tài khoản admin sẽ có phần quản lý bộ câu hỏi

- khi đăng nhập với tư cách user sẽ tham gia trả lời trắc nghiệm

- có profile của người dùng

- có tích hợp facebook

- tài khoản admin : admin , pass: admin

- tài khoản user bạn có thể đăng ký.

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

App Android,trắc nghiệm android,App trắc nghiệm,trắc nghiệm tin học,App trắc nghiệm Lịch sử

Nguồn: Sharecode.vn

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây