Android Studio - Todo App Sử Dụng Firebase

Thông tin

Nhóm code: App
Ngôn ngữ chính: Android
Phí tải: 10 Xu
Ngày đăng: 2021-02-07 13:47:14

MÔ TẢ CHI TIẾT

Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=ceiSZuBAytk&feature=youtu.be


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

App Android,Android Firebase,Todo App,Firebase by Android Studio,Code Android Studio

App Android,Android Firebase,Todo App,Firebase by Android Studio,Code Android Studio

App Android,Android Firebase,Todo App,Firebase by Android Studio,Code Android Studio

App Android,Android Firebase,Todo App,Firebase by Android Studio,Code Android Studio

Nguồn: Sharecode.vn

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support hoạc hỗ trợ người mua thì bạn hãy liên hệ với Admin để được giải quyết nhé. Để hiểu rõ hơn về cách giải quyết xin vui lòng đọc điều khoản đối với nguời bán và người mua tại đây

Lưu ý: Đối với source code có phí nếu người bán không support bạn sẽ được hệ thống hoàn tiền. Để xem thêm điều khoản xin vui lòng xem tại đây