Phạm Thanh Vinh

Phạm Thanh Vinh

Đánh giá Phạm Thanh Vinh

Download source của Phạm Thanh Vinh để có thể đánh giá, nhận xét

Tổng quan chi tiết về Phạm Thanh Vinh

Email p*********@g*****.com
Phone ********82
Address Hà Nội
Code Chưa cập nhật

Tổng hợp kết quả đánh giá

Cập nhật mới nhất: 3 tuần trước

0

0 Đánh giá

  • 0 Vote
  • 0 Vote
  • 0 Vote
  • 0 Vote
  • 0 Vote

Nhiệt tình

Source code

Đánh giá về thái độ cũng như Source code của Phạm Thanh Vinh mới nhất