gson_cover

#Android libraries – Gson – Xử lý json với thư viện gson trong Android

Xin chào các bạn, trong loạt bài về các thư viện trong android, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng các thư viện này.

Gson là một thư viện giúp developer có thể xử lý nhanh với json, từ parse object sang json string và ngược lại, lấy thông tin từ url (response dưới dạng json string) để parse thành một objec trong chương trình.

 

(more…)